Γεώργιος Ιωάννου Γεωργακάς, Δικηγόρος Αθηνών μέλος του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό μητρώου 14624 ΔΣΑ .
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω { δηλαδή με δικαίωμα παραστάσεως στα πρωτοβάθμια δικαστήρια { Ειρηνοδικεία - Πρωτοδικεία , στα δευτεροβάθμια { Εφετεία } καθώς και στα ανώτατα ακυρωτικά δικαστήρια της χώρα { Άρειος Πάγος , Συμβούλιο Επικρατείας , Ελεγκτικό Συνέδριο } } .
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1988 και έκτοτε δικηγορεί συνεχώς .
Χειρίζεται την Αγγλική Γαλλική και Γερμανική Γλώσσα .

Θεοδώρα Μιλτιάδου Αισώπου , Δικηγόρος Αθηνών μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό μητρώου 23630 ΔΣΑ .
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις { δηλαδή με δικαίωμα παραστάσεως στο Εφετείο } .
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1990 και έκτοτε δικηγορεί συνεχώς .
Χειρίζεται την Αγγλική και Γαλλική Γλώσσα .

Κων/να Γεωργίου Κάτρη, Δικηγόρος Αθηνών μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό μητρώου ΔΣΑ .
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις { δηλαδή με δικαίωμα παραστάσεως στο Εφετείο } .
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1990 και έκτοτε δικηγορεί συνεχώς .
Χειρίζεται την Αγγλική και Γαλλική Γλώσσα .

Χριστίνα Παναγιώτη Ρουσσάκη, Δικηγόρος Αθηνών μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό μητρώου 22159 ΔΣΑ .
Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις { δηλαδή με δικαίωμα παραστάσεως στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια } .
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1996 και έκτοτε δικηγορεί συνεχώς .
Χειρίζεται την Αγγλική και Γερμανική Γλώσσα .