Ο ενδιαφέρομαι γιά μια συνάντηση στο γραφέιο σας σε υπόθεση μου , που αφορά υπόθεση :


Αυτοκινητών

Ποινική

Μεταβιβάσεως ακινήτου

Κληρονομική

Σύνταξη εταιρικού

Αλλα θέματα εταιρικά

Διαζύγιο

Διατροφές -Επιμέλεια τέκνων


Αλλα θέματα

Κε Γεωργακά ενημερώστε με γιά συνάντηση στα γραφεία σας επικοινωνόντας μαζί μας στα τηλέφωνα ----- {ώρες επικοινωνίας - }